POTCHEFSTROOM FIRE PROTECTION ASSOCIATION

DAFF Reg. 1003/01, NPO 155-602, NPC 2013/008141/08, CSD MAAA012

Groups

Groep 1 – Mnr André Bouwer – 082 353 4897 –  lima1@potchfpa.co.za 

Hierdie groep beslaan die Noordelike deel van Potchefstroom tussen die Ventersdorp en Carltonville pad. Dit sluit in die SANDF, SAPD mounted academy en Rheinmetal Munitions. Die groep bestaan uit die groep leier en 7 wykshoofde. Tans is die groep die tweede grootste in Potchefstroom en agv die geografie en wind rigting kom die meeste veld brande hier voor.

Groep 2 – Louw Snyman – 060 803 7754 –  lima2@potchfpa.co.za

Hierdie groep beslaan die Noord Oostelike deel van Potchefstroom tussen die Carltonville pad en die Parys pad. Die groep bestaan uit die gebiedshoof en agt wykshoofde. Die grootste probleem is die N12 roete wat deur die groep loop en baie veldbrande versprei as sulks vanaf die pad. Die Vyfhoek landbou hoewes is ook ‘n groot bron van veldbrande.

Groep 3 – Norah Bierman – 072 896 8304 – lima3@potchfpa.co.za

Hierdie groep beslaan hoofsaaklik die Oostelike deel van die dorp. Dit is geleë tussen die Paryspad en die Mooirivier aan die Suide.Dit is die grootste groep met ‘n gebiedshoof en 13 wykshoofde. Die groep dek ondermeer die Wilgeboom kleinhoewes asook ‘n deel van die Vredefort koepel. ​

Groep 4 – Mnr Andreas Swanepoel – 072 767 7116 – ima4@potchfpa.co.za

Hierdie gebied is die kleinste in Potchefstroom en bedien die Suidelike deel van die dorp tussen die Mooirivier en die N12 (Potch-Klerksdorppad). Die gebied bestaan uit ‘n gebiedshoof en 5 wykshoofde. Die Harpington, Mooibank en Haaskraal kleinhoewes is groot bron van veldbrande in die gebied.

Groep 5 – Mnr Jantus Pienaar – 082 328 8064 – lima5@potchfpa.co.za

Hierdie gebied is fisies buite Noorwes geleë in die Vrystaat kant maar ingesluit onder die PBBV gebied van jurisdiksie. Dit bestaan uit ‘n gebiedshoof en 4 wykshoofde Dit is geleë van die Vaalrivier oppad na Viljoenskroon tot by die Renoster rivier. Groot bron van veldbrande is die informele nedersetting by Khuma

Groep 6 – Mnr Sarel vd Walt – 083 284 6392 – lima6@potchfpa.co.za

Hierdie groep is geleë tussen die Parys-, Van der Bijlpad en die Vaalrivier tot by Parys. Die groep bestaan uit ‘n gebiedshoof, 4 adjunkte en 7 wykshoofde agv sy geografiese ligging. Die grootste nadeel in die groep is dat hy die berge van die Vredefort koepel bedien asook Lindequisdrif informele nedersetting

Groep 7 – Mnr Markus Prinsloo – 071 682 9581 lima7@potchfpa.co.za

Groep 7 is geleë tussen Paryspad, die Vaalrivier tot by Rooipoort waar dit aansluit by Rg 3. Hierdie groep is totaal omring deur die berge van die Vredefort koepel. Die groep bestaan uit ‘n gebiedshoof en 7 wykshoofde. Die enkele grootste probllem is die geografie van die gebied wat beweging asook kommunikasie baie moeilik maak.

Bestuur

Die bestuur van die organisasie bestaan uit die Voorsitter, vise voorsitter, tesourier, kommunikasie hoof en al die gebiedshoofde. Enige persoon wat nodig is om op die bestuur te dien vir kundigheid kan op ‘n adhoc basis insit maar het geen stemreg nie.