POTCHEFSTROOM FIRE PROTECTION ASSOCIATION

DAFF Reg. 1003/01, NPO 155-602, NPC 2013/008141/08, CSD MAAA012

Membership Fees

MEMBERSHIP FEES ARE DETERMINED BY THE MEMBERS DURING THE ANNUAL GENERAL MEETING

FEES FOR 2024 ARE AS FOLLOW:

Kleinhoewe tot en met 25 hektaarAansluitingsfooi R250.00
Kleinhoewe groter as 25 hektaarAansluitingsfooi R250.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaar vir kleinhoeweR900.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaar vir plaseR1 500.00
Korporatiewe lede dws LTD/BPK ens.Aansluitings fooi R750.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaarR3100.00