Membership Fees

MEMBERSHIP FEES ARE DETERMINED BY THE MEMBERS DURING THE ANNUAL GENERAL MEETING

FEES FOR 2022 ARE AS FOLLOW:

Kleinhoewe tot en met 25 hektaar Aansluitingsfooi R700.00
Kleinhoewe groter as 25 hektaar Aansluitingsfooi R250.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaar R1 200.00
Korporatiewe lede dws LTD/BPK ens. Aansluitings fooi R750.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaar R2552.00