POTCHEFSTROOM FIRE PROTECTION ASSOCIATION

DAFF Reg. 1003/01, NPO 155-602, NPC 2013/008141/08, CSD MAAA012

Membership Fees

MEMBERSHIP FEES ARE DETERMINED BY THE MEMBERS DURING THE ANNUAL GENERAL MEETING

FEES FOR 2023 ARE AS FOLLOW:

Kleinhoewe tot en met 25 hektaarAansluitingsfooi R800.00
Kleinhoewe groter as 25 hektaarAansluitingsfooi R250.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaarR1 300.00
Korporatiewe lede dws LTD/BPK ens.Aansluitings fooi R750.00
Ledegeld per nie aan grensende eiendom per jaarR2805.00